Wednesday, March 20, 2013

Undang-undang Persahabatan Saidina Umar Ibnu Alkhattab

1. Kalau dia berbuat kepada mu suatu kesalahan dengan jalan mendurhakai Allah, balas lah dengan jalan taat kepada Allah.

2. Letakkanlah pekerjaan kawan itu pada niat yang baik, sampai datang bukti yang cukup atas apa sebenarnya.

3. Jangan lekas menyangka suatu perkataan yang keluar dari mulut seseorang, padahal masih ada jalan lain untuk membawanya kepada maksud yang baik.

4. Siapa tegak di tempat tuduhan, jangan marah kepada orang jika orang bersangka jahat kepadanya.

5. Selama masih teguh memegang rahsia, selama itu pula masih terpegang kebaikan di tangan nya.

6. Carilah sahabat yang jujur. Dengan jalan demikian engkau hidup terpelihara dari bahaya, dan dia lah tempat kembali ketika datang bencana.

7. Jujurlah, walaupun kejujuran itu akan membunuh mu.

8. Jangan suka korek-korek perkara yang bukan perkara mu.

9. Jangan di tanya barang yang tidak ada. Kerana kadang-kadang sebab di tanya-tanyakan, barang yang tidak ada akan jadi ada.

10. Jangan meminta tolong menyampaikan hajatmu kepada orang yang tidak suka supaya maksudmu itu hasil.

11. Jangan berkawan dengan orang durjana, sebab berkawan dengan mereka mengajar engkau kenal pula akan kedurjanaan itu.

12. Jauhi musuh mu.

13. Hendaklah awas dengan teman sendiri, sebelum di percayai benar.

14. Dan tidak ada kawan yang boleh di percayai itu, kalau dia tidak takut kepada Allah.

15. Hati-hati berkata-kata.

16. Rendahkan diri ketika taat.

17. Teguh kan hati menjauhi maksiat.

18. Suatu pekerjaan dirimu sendiri, kalau sulit, bermesyuaratlah dengan teman yang takut kepada Allah. Kerana tuhan bersabda: '.. hanya yang takut kepada Allah itu daripada hambaNya, ialah orang-orang yang alim juga..'

No comments: