Tuesday, October 19, 2010

sabda

bahagialah atas orang yang berbimbang dengan aib celanya sendiri, dan tidak memperdulikan akan aib orang lain; dinafkahkannya kelebihan hartanya, ditahannya cakapnya, luas hatinya di dalam mengerjakan sunnah dan tidak dia membelok kepada bidaah..

No comments: