Tuesday, June 29, 2010

melihat saudara ku yang lain..

tidak ada ilmu atau bahasa yang dapat memuaskan hati bangsa lain.. tidak ada budaya juga yang dapat meletakkan sesuatu bangsa itu menjadi hebat.. melainkan setiap individu tersebut tahu meletakkan dirinya di mana dan melihat orang lain berada di mana..

No comments: