Thursday, May 13, 2010

Peribadi

Kemajuan peribadi sesuatu kumpulan bangsa atau kemerdekaannya, sesekali tiada akan tercapai, lebih dahulu belum ada kemajuan dan kemerdekaan peribadi seseorang. Tanda-tanda menunjukkan bahawa darjat kemajuan dan kejadian yang didapat oleh beberapa manusia dalam lapangan yang dimasukinya, dapat pula dicapai oleh orang yang lain. Asal saja orang itu mempunyai peribadi yang kuat. Kemajuan peribadi sendiri, akan menentukan tempat kita yang pantas, dalam pergaulan hidup, dalam lapangan apa jua pun.

No comments: