Sunday, May 16, 2010

Peribadi II

Mengakui kekurangan diri adalah tangga buat kesempurnaan diri. Berusaha terus mengisi kekurangan itu adalah keberanian luar biasa. Merasa cukup adalah alamat tidak cukup.
Barang siapa tidak sanggup atau tidak berani menguasai dirinya, jangan harap dia akan sanggup menguasai orang lain. Bukan keberanian kalau hanya sanggup berkelahi dengan macan. Tetapi keberanian ialah kesanggupan berkelahi dengan kehendak nafsu.

No comments: