Sunday, May 16, 2010

Penyair Arab

Hadapkan perhatian kepada jiwa
Tegakkan sempurna budi utama
Dengan jiwamu, bukan badan
Engkau sempurna menjadi insan..

No comments: