Monday, May 10, 2010

Orang Bahagia II

Orang berbahagia itu ialah selalu menyedari bahawa tidak ada faedahnya:

Perkataan kalau tidak disertai dengan perbuatan
Tidak ada gunanya kepintaran kalau tidak disertai dengan budi
Tidak ada gunanya derma jika tidak sertai dengan niat suci
Tidak ada kejujuran kalau tidak sanggup memegang janji
Tidak ada gunanya hidup kalau tidak disertai kesihatan dan tidak ada gunanya negeri yang makmur jika penduduknya penuh dengan kekecewaan.

No comments: