Thursday, May 13, 2010

Khalifah Al-Ma’mum

Khalifah Al-Ma’mum berkata: “Kalau tidak ada tiga perkara, rosak binasalah dunia ini..

Kalau tidak ada syahwat, putus keturunan.

Kalau tidak ada keinginan mengumpul, rosak binasalah penghidupan.

Kalau tidak ada keinginan terkemuka, habislah ilmu pengetahuan..”

No comments: