Sunday, May 16, 2010

Kais bin ‘Ashim

“ Cubalah sambungkan kembali tali yang telah putus. Cubalah beri orang yang tidak sudi memberimu. Cubalah memberi maaf orang yang menganiaya kamu”. Disana baru engkau rasai apa erti kemanusiaan!”..

No comments: