Thursday, May 13, 2010

Hidup

Hidup adalah dua kali. Yang pertama ialah selama badan masih mengandung nyawa. Hidup yang kedua adalah kali adalah setelah nyawa bercerai dari badan. Setelah mati dikuburkan, keluarlah dari dalam kubur itu suatu barang yang ghaib yang nyata, yang hadir pada tiap-tiap majlis, pada tiap-tiap pergaulan. Namanya adalah “sebutan”. Kadang-kadang usianya lebih panjang daripada kehidupan yang pertama itu. Kadang-kadang dengan perbuatan setengah minit saja ditentukan kehidupan sebutan itu buat beratus, bahkan beribu tahun.

No comments: