Monday, May 10, 2010

Al’urwatul wutsqa

“Kemuliaan ialah kebanggaan jiwa, tujuan perasaan dan pemandangan. Sinar kebanggaan diri itu menimbulkan amalan yang meninggalkan bekas yang baik kepada bangsanya dan kaum seagamanya atau kepada perikemanusian seluruhnya. Sebagai membangunkan umat yang binasa, membukakan selubung kebodohan, memberi peringatan, menuntut hak yang terampas, memberi ingat kemuliaan yang hilang, membangun dari lalai, menyedarkan dari lengah, mempersatukan suara, membarukan gerak.”
“Barangsiapa yang sanggup bekerja demikian, itulah orang yang mulia, meskipun tempat tinggalnya hanya satu pondok yang buruk, berbaju tambal-tumambal! Walaupun dia hanya makan rumput, tidur di atas tanah di pasir kerana miskinnya, mengembara ke hilir ke mudik, kelurah ke bukit.”
“Jikapun dia demikian, itu sudah cukup untuk menjadi perhiasannya, sudah cukup untuk menjadi tanda kesempurnaannya, yakni cahaya yang di dapatnya cahaya yang selamanya tiadakan suram, kerana usaha dan kesunguhannya. Hati yang telah tersasar, kalbu yang telah terperosok akan datang kembali, berkumpul lantaran ajakannya.”
“Darjat orang begini lebih tinggi tempatnya daripada mahligai raja-raja. Baginya telah disediakan tempat yang mulia raya, mempunyai permandangan yang indah berseri-seri, cantik molek gilang gemilang. Ke sanalahkan akan terkumpul segala minat yang suci, amalnya yang soleh akan terangkat bersama-sama. Disana telah menunggu taulan yang mulia-mulia. Itulah hidup yang tenteram rasanya dihati. Itulah jasa yang tertulis di kening zaman, yang selamanya tiadakan pupus lagi.”
“Kesana lah kita sekelian harus berlumba.”

Sheikh Muhammad Abduh

No comments: